سرور های آمریکا از این به بعد به صورت پیش فرض در این شرکت ارائه نمی شود تا مشتریان ما مورد تحریمات احتمالی واقع نشده و سایت ان ها با مشکل بر نخورند. در صورتی که مشتری ای نیاز به این گونه سرور ها داشته باشد با دانستن این مسئله و با مسئولیت خود مشتری ارائه میشود و در صورت تحریم هیچ مسئولیتی را نمیپذیریم

پیشنهاد میشود مشتری های قدیمی هر چه سریع تر اقدام به تعویض سرور به یک کشور دیگر نمایندSaturday, February 18, 2017

« برگشت