کارت خرید

سرور مجازی فرانسه

(انتخاب گروه دیگر)

سرویس 1024 فرانسه
سرویس 2048 فرانسه
سرویس 3072 فرانسه
سرویس 4096 فرانسه
سرویس 5120 فرانسه
سرویس 1024 فرانسه (24 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
1 گیگابایت
68,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۵۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 2048 فرانسه (12 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
2 گیگابایت
85,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 3072 فرانسه (8 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
3 گیگابایت
129,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۵۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 4096 فرانسه (6 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
4 گیگابایت
159,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۷۵ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 5120 فرانسه (4 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
5 گیگابایت
179,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۲۰۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۶۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳