کارت خرید

سرور مجازی المان

(انتخاب گروه دیگر)

سرویس 1024 المان
سرویس 2048 المان
سرویس 3072 المان
سرویس 4096 المان
سرویس 5120 المان
سرویس 1024 المان (24 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
1 گیگابایت
68,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۵۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
Hetzner / OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 2048 المان (12 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
2 گیگابایت
85,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
Hetzner / OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 3072 المان (8 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
3 گیگابایت
129,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۵۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
Hetzner / OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 4096 المان (6 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
4 گیگابایت
159,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۱۷۵ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
Hetzner / OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
سرویس 5120 المان (4 عدد موجود است)
CPU
Core i7-920
RAM
5 گیگابایت
179,000 تومان
ماهانه
هارد دیسک
SATA / SAS
فضا ۲۰۰ گیگابایت
پهنای باند ۱۰۰ مگابیت
ترافیک ماهیانه ۶۰۰ گیگابایت
دیتاسنتر
Hetzner / OVH
پشتیبانی
سطح یک
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس CentOS
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳