کارت خرید

هاست شبکه اجتماعی

(انتخاب گروه دیگر)

شیرترانیکس و phpfox لول یک
شیرترانیکس و phpfox لول دو
شیرترانیکس و phpfox لول یک
55,000 تومان
ماهانه
ظرفیت 30 آنلاین
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳
شیرترانیکس و phpfox لول دو
85,000 تومان
ماهانه
ظرفیت 100 آنلاین
فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳