کارت خرید

هاست دانلود

(انتخاب گروه دیگر)

DL10
DL20
DL50
DL100
DL200
DL10
فضای هاست
10 گیگابایت
ترافیک ماهانه
500 گیگابایت
امکان راه اندازی سایت
ندارد
8,000 تومان
ماهانه
DL20
فضای هاست
20 گیگابایت
ترافیک ماهانه
700 گیگابایت
امکان راه اندازی سایت
ندارد
15,000 تومان
ماهانه
DL50
فضای هاست
50 گیگابایت
ترافیک ماهانه
1 ترابایت
امکان راه اندازی سایت
ندارد
35,000 تومان
ماهانه
DL100
فضای هاست
100 گیگابایت
ترافیک ماهانه
1,5 ترابایت
امکان راه اندازی سایت
ندارد
60,000 تومان
ماهانه
DL200
فضای هاست
200 گیگابایت
ترافیک ماهانه
4 ترابایت
امکان راه اندازی سایت
ندارد
90,000 تومان
ماهانه